ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

การจ้างเหมาบริการงานตรวจวิเคราะห์โรคไวรัสในสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 1 อัตรา

เปิดอ่าน 92 views