ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

การฝึกอบรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง หลักสูตรการแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล

เปิดอ่าน 320 views

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์