ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ขายรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 3 คัน โดยวิธีขายทอดตลาด

เปิดอ่าน 64 views