ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัสในสัตว์น้ำชายฝั่ง

เปิดอ่าน 69 views