ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ประกาศ เรื่องขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๗๘ รายการ

เปิดอ่าน 325 views

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ประกาศ เรื่องขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๗๘ รายการ ดังรายการต่อไปนี้

sale