ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมตรวจสุขอนามัยโรงเพาะฟักและฟาร์มกุ้งทะเลไปจีน และกิจกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์

เปิดอ่าน 3 views