ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

เปิดอ่าน 593 views

1.ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว

–ประกาศราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกอาคารชั้นเดียวสูงจากระดับพื้นดิน ประมาณ 35 เมตร หมายเลขสิ่งก่อสร้าง 21-04-0181 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปลาโปรตีนไม่น้อยกว่า 25% จำนวน 15 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดแต่งต้นไม้ภายในสนามหญ้าบริเวณศูนย์ฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 90 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 12 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) ยี่ห้อ Eppendorf จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ยี่ห้อ TKA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตอาหารพ่อแม่พันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล จำนวน 30 กระสอบ โดยวิธีเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettier Toledo หมายเลขครุภัณฑ์ 04-001-00387-00 จำนวน 1 รายการ

             -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ 862 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO ยี่ห้อ TKA รุ่น Smart 2 Pure จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ควบคุมอุณหภูมิ ยี่ห้อ Termaks รุ่น KB5410 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) ยี่ห้อ Anaitkjena รุ่น Flex จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุ้งขาวแวนนาไม P10 จำนวน 150,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระชังเลี้ยงปลิงทะเล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

             -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเหวี่ยงตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถยนต์เพื่อนำเจ้าหน้าที่เดินทางเก็บข้อมูลปลิงทะเลจากท่าเรือแหลมกรวดจังหวัดกระบี่ถึงศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             -ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            2.ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐและจัดทำสรุปผลการพิจารณาฯ เป็นรายเดือนตามแบบ สขร.1

               -ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

               -ประจำเดือน มิถุนายน 2562

               -ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

               -ประจำเดือน สิงหาคม 2562

               -ประจำเดือน กันยายน 2562

               -ประจำเดือน ตุลาคม 2562

               -ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

               -ประจำเดือน ธันวาคม 2562

              -ประจำเดือน มกราคม 2563

              -ประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

              -ประจำเดือนมีนาคม 2563

              -ประจำเดือนเมษายน2563

              -ประจำเดือนพฤษภาคม2563

              -ประจำเดือนมิถุนายน2563

             -ประจำเดือนกรกฎาคม2563

             -ประจำเดือนสิงหาคม2563

             -ประจำเดือนกันยายน2563

 

3.ให้นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศการประกวดราคา/สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

–ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

4.ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่นรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่างความตกลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

–รายงานการดำเนินงาน การตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำวันที่ 4-02-62

–การแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรผง) แก่เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

–การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

–รายงานการดำเนินงาน การตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2562

 

5.ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

–โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

 

6.ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตราฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนี้

 

6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ

–พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

–แผนการจัดหาพัสดุ

–รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคา ประกวดราคา ตามมาตรา 9(8)

–ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

–สรุปผลการจัดหาในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)

–รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ

–รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

–รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

              -เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

             -เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

             -เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน

–หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการ

–เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์

–ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการ

–หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

–รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวข้องเรื่องร้องเรียน

–รายงานการประเมินผลการใหบริการภายใต้ระบบควบคุมภายในที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน

 

6.3 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน

–โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

–วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

–แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

–คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรของหน่วยงานต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

–รายงานผลประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติงานประจำปี

 

6.4 ข้อมูลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

–แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี

–หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดตามผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละแผนงานหรือโครงการ

–รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ

–ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

6.5 ข้อมูลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

–หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศ

–รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

 

6.6 ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

–หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

–รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

6.7 รายงานทางการเงิน

              –รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562

              –รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

              –รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำเดือนกันยายน 2562 งวดที่ 1 – 16

              –รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562

              –รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562

              –รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิยายน 2562

              –รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

             –รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562

              –รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

             –รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563

             –รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563

             –รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

             –รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

             –รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2563

             –รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563

             -รายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2563

             -รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563

             -รายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

             -รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563

             -รายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2563

             -รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563

            -รายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

            -รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563

           -รายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

           -รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563

           -รายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563

           -รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

            -รายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563

            -รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

            -รายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

            -รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

            -รายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563

             -รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com