ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

เปิดอ่าน 2,017 views

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

 

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ  ราคา
1. ปลากะพงขาว  
 1.1 ปลากะพงขาว ขนาด 1 เซนติเมตรขึ้นไป เซนติเมตรละ 1 บาท
2. ปลานวลจันทร์ทะเล  
 2.1 ไข่ปลานวลจันทร์ทะเล (10,000 ฟอง) 100 บาท
 2.2 ปลานวลจันทร์ทะเลขนาด 1-1.4 เซนติเมตร ตัวละ 0.60 บาท
 2.3 ปลานวลจันทร์ทะเลขนาด 1.5-1.9 เซนติเมตร ตัวละ 1.20 บาท
 2.4 ปลานวลจันทร์ทะเลขนาด 2.0-2.4 เซนติเมตร ตัวละ 2.00 บาท
 2.5 ปลานวลจันทร์ทะเลขนาด 2.5-3 เซนติเมตร ตัวละ 2.80 บาท
3. หอยหวาน  
 3.1 หอยหวานขนาด 2 มิลลิเมตร ตัวละ 0.05 บาท
 3.2 หอยหวานขนาด 3-5 มิลลิเมตร ตัวละ 0.15 บาท
 3.3 หอยหวานขนาด 1.0 – 1.4 เซนติเมตร ตัวละ 0.60 บาท
 3.4 หอยหวานขนาด 1.5 – 2.0 เซนติเมตร ตัวละ 1 บาท

ติดต่อสอบถามลูกพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-661133 , 087-9920470

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com