ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ฯจัดประชุมทางไกล เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2563 และการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ (APD)

เปิดอ่าน 92 views
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com