ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับข้าราชการจากสำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม จากโครงการสัมมนา “การอนุรักษ์พันธ์ุพืชและสัตว์ทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการดูแลหอยมือเสือในโรงเพาะฟัก” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 นาย

เปิดอ่าน 21 views
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com