ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  หน่วยงานส่วนกลาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมง

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร
ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำเพชรบุรี
ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง

ศูนย์และพัฒนาประมงชายฝั่งตราด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com