ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

การถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ให้แก่ เกษตรกรกลุ่มเขาแดงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เปิดอ่าน 11 views