ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย

เปิดอ่าน 318 views

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ อบรมเกษตรกรตาม

โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย

Adaptive Learning in Sustainable Aquaculture Best Practices for Small-Scale Shrimp Farmers in Thailand (SSSF-Thailand).
10-11 March 2016

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com