ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์

การพัฒนาการเพิ่มผลผลิตและการเพาะเลี้ยงหอยตะโกรมกรามขาว

เปิดอ่าน 21 views